ECMS Information in Bulgarian

* Mitrás Митра е един от древните индо–европейски богове, и въпреки, че той не може да бъде определен съвсем като божество, неговият култ се разпростира отвъд изтока и запада на индо-европейския свят. Вероятно корените … Continue reading ECMS Information in Bulgarian