ECMS Information in Czech

*Mitrás   Mithra je jeden z prastarých indoevropských bohů a ačkoliv nepatří mezi božstva, která lze rekonstruovat pro společné proto-Indoevropské období, jeho kult se v různých časových obdobích klenul od východu indoevropského světa až … Continue reading ECMS Information in Czech