27. Asman

Ašnô berezatô sûrahe vahištahe anghêuš ašaonãm raocanghô vîspô-hvâθrô.

 

To the high, powerful heavens; to the bright, all-happy, blissful abode of the holy ones.